Marine Archaeologists and Field Archaeologists: Viking Ship Museum

SÅ ER DER ARKÆOLOGISKE JOBS PÅ VIKINGESKIBSMUSEET
Vi søger arkæologer både med og uden erhvervsdykkerbevis:

STK. MARINARKÆOLOGER til feltarbejde og analyser, projektstyring af marinarkæologiske undersøgelser, og til sagsbehandling og varetagelse af løbende henvendelser. Læs mere her:
https://lnkd.in/eZidDzV

STK. FELTARKÆOLOGER til marinarkæologiske forundersøgelser; fortrinsvis i Københavns Havn. Der er tale om maskinelle prøvegravninger – ikke dykkerarbejde – som udføres fra større fartøjer. Læs mere her:
https://lnkd.in/eZCdNHE

ARCHAEOLOGICAL JOBS AT THE VIKING SHIP MUSEUM
We are looking for archaeologists both with and without a diving certificate:

MARINE ARCHAEOLOGISTS for fieldwork and analysis, project management of marine archaeological studies, and for case management and handling of ongoing inquiries. Read more here:
https://lnkd.in/eZidDzV

FIELD ARCHAEOLOGISTS for marine archaeology preliminary studies; preferably in the Port of Copenhagen. These are machine excavations – not diving work – carried out by larger vessels. Read more here:
https://lnkd.in/eZCdNHE

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/om-museet/ledige-stillinger/museumsinspektoerer-til-marinarkaeologisk-team

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/om-museet/ledige-stillinger/feltarkaeologer

Advertisement
%d bloggers like this: